Koor voor Stem en Geheugen

Home » Agenda » Koor voor Stem en Geheugen

Zingen pleziert, Zingen verbroedert, Zingen maakt herinneringen levend. Samen zingen zorgt voor verbindingen, raakt emoties; samen zingen draagt bij tot de algemene kwaliteit van het leven. Samen zingen draagt eraan bij dat mensen met dementie én hun familie en mantelzorgers een sociale context behouden.

De muzikale leiding is in handen van Nicole Wilms-Gielkens.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Kosten: € 12,50 per maand.

wekelijks, donderdag 9.30 – 11.45 uur

Aanmelden

Nicole Wilms-Gielkens
T (0475) 53 52 09
E info@logopedica.nl