ANBI informatie

Home » ANBI informatie

Algemeen
Naam: Stichting MFC ‘t Paradies, gevestigd te Roermond.
RSIN of fiscaal nummer: 8096.88.190

Contactgegevens
MFC ‘t Paradies
Munsterstraat 61
6041 GA Roermond
Email: info@paradiesroermond.nl
Telefoon: 0475 47 00 47

Bestuur
Voorzitter: Mevrouw C.M.G. van der Aa – de Wilde
Secretaris: Mevrouw R.B.M.R. Sarton
Penningmeester: De heer H.B.J.E. in ‘t Zand
Lid: De heer A.A. de Ponti
Lid: Mevrouw H.M. Thomassen – Sivré

Beloningsbeleid
Het voltallige bestuur bestaat uit vrijwilligers die hiervoor geen beloning ontvangen.

Doelstelling
Het realiseren, instandhouden en exploiteren van een multifunctioneel ontmoetings- diensten- en activiteitencentrum voor senioren in de gemeente Roermond en omgeving, alsmede het bevorderen van de belangen van senioren in het algemeen.