Verantwoording

Home » Verantwoording

Bij het ontwerpen van de vormgeving en het schrijven van de artikelen is getracht zorgvuldig te werk te gaan. Toch kan het voorkomen dat de berichtgeving niet volledig of niet geheel juist is. Indien u onvolkomenheden tegenkomt, dan nodigen wij u van harte uit dit aan ons te melden via het contactformulier.

Aansprakelijkheid
Ondanks de gebruikte zorgvuldigheid kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd. ‘t Paradies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of het verrichten van handelingen naar aanleiding van de op deze internetpagina verstrekte informatie. Ook aanvaardt ’t Paradies geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze internetpagina. ‘t Paradies garandeert niet dat deze internetpagina of de server waarop deze internetpagina ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen.

Portretrecht
‘t Paradies maakt van sommige van haar activiteiten foto’s. Deze worden uitsluitend gebruikt in artikelen en aankondigingen van evenementen op onze site en Facebookpagina. ‘t Paradies verstrekt deze foto’s niet aan derden. Indien u bezwaar heeft tegen dit gebruik kunt u contact opnemen met de centrummanager.

Inhoud en Informatie doorgelinkte sites
Verwijzingen en links naar andere internetpagina’s zijn slechts opgenomen ter informatie. De inhoud van deze andere internetpagina’s staat niet onder controle van ‘t Paradies en wordt niet onderschreven. ‘t Paradies is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze andere internetpagina’s opgenomen informatie.

Toestemming gebruik informatie en foto’s op deze site
Het is zonder voorafgaande toestemming toegestaan  materialen te printen of te downloaden voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze internetpagina te verveelvoudigen, verkopen, op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van ‘t Paradies. Ook is het niet toegestaan beeldmateriaal en foto’s te gebruiken voor externe doeleinden.